Zakres usług
  Filtracja mechaniczna
  Odżelazianie i odmanganianie
  Filtracja na węglu aktywnym
Zmiękczanie
  Demineralizacja
  Dezynfekcja UV i chlorowanie
  Dozowanie
  O firmie
  Kontakt
 
O Systemie Meditherm
tel. / fax. 022-8153267
email: meditherm@hadwao.com
  ZMIĘKCZANIE  
  Nadmierna twardość wody jest przyczyną powstawania kamienia kotłowego oraz większego zużycia środków myjąco-piorących. Zmiękczanie wody polega na usuwaniu twardości w drodze wymiany jonowej. Gdy zdolność jonowymienna urządzenia zostanie wyczerpana, jest ono poddawane regeneracji roztworem soli kuchennej. Częstość regeneracji zmiękczacza zależy od twardości wody, wielkości urządzenia oraz ilości uzdatnionej wody.  
   
  Przykładowe zmiękczacze domowe  
  Zmiękczacz BEWAMAT DUO
Sterowany mikroprocesorowo dwukolumnowy zmiękczacz w kompaktowej obudowie
- przepływy nominalne 2 m3/h
- pojemność nominalna m3x 2 x 6
 
  Zmiękczacze EUROMAT Z, SE/WZ
Sterowane mikroprocesorowo jednokolumnowe zmiękczacze w kompaktowej obudowie
- przepływy nominalne od 1 m3/h do 2,5 m3/h
- pojemności nominalne m3x od 25 do 75
 
  Zmiękczacze BEWAMAT Z, SE, SE BIO
Sterowane mikroprocesorowo jednokolumnowe zmiękczacze w kompaktowej obudowie
- przepływy nominalne od 1 m3/h do 2,5 m3/h
- pojemności nominalne m3x od 25 do 75
 
     
  Przykładowe zmiękczacze przemysłowe  
  Zmiękczacze RONDOMAT Z, WZ
Jednokolumnowe zmiękczacze sterowane wielodrogowym zaworem
przepływy nominalne od 3,5 m3/h do 52 m3/h
pojemności nominalne m3x od 250 do 6400
 
  Zmiękczacze RONDOMAT E DWZ
Dwukolumnowe zmiękczacze sterowane objętościowo pracujące w systemie wahadłowym
przepływy nominalne od 2 m3/h do 10 m3/h
pojemności nominalne m3x od 50 do 290
 
  Zmiękczacze RONDOMAT PWZ
Dwukolumnowe zmiękczacze przeznaczone do pracy ciągłej - praca równoległa w systemie # 6
przepływy nominalne od 12 m3/h do 90 m3/h
pojemności nominalne m3x od 500 do 6400
 
     
 
Copyrights: HADWAO http://www.hadwao.com