Zakres usług
  Filtracja mechaniczna
  Odżelazianie i odmanganianie
  Filtracja na węglu aktywnym
  Zmiękczanie
  Demineralizacja
  Dezynfekcja UV i chlorowanie
  Dozowanie
  O firmie
  Kontakt
 
O Systemie Meditherm
tel. / fax. 022-8153267
email: meditherm@hadwao.com
  ZAKRES USŁUG  
  HADWAO oferuje pełny zakres usług w uzdatnianiu wody, a w szczególności:
  • doradztwo i projektowanie
  • dostawa urządzeń i materiałów eksploatacyjnych
  • montaż lub nadzór nad montażem urządzeń
  • rozruch urządzeń
  • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
  • modernizacja istniejących stacji uzdatniania wody, wymiana złóż i.t.p.
Wszystkie te usługi dotyczą stacji uzdatniania wody dla:
  • Potrzeb komunalnych w gospodarstwach domowych (woda pitna) i małych zakładów produkcyjnych (małe stacje uzdatniania wody lub tylko poszczególne urządzenia)
  • przemysłu, spełniające wymagania norm i procesu technologicznego, kotłowni, klimatyzacji itp.
  • laboratoriów i medycyny
  • elektroniki i innych specjalnych produkcji
Na dalszych stronach opisano podstawowe działy uzdatniania wody, przykładowe urządzenia. Trzeba zaznaczyć, że urządzenia z reguły pracują automatycznie, co w znacznym stopniu zapewnia dokładność i niezawodność pracy stacji uniezależniając się od często zawodnej obsługi personelu stacji.
 
     
 
Copyrights: HADWAO http://www.hadwao.com