Zakres usług
  Filtracja mechaniczna
Odżelazianie i odmanganianie
  Filtracja na węglu aktywnym
  Zmiękczanie
  Demineralizacja
  Dezynfekcja UV i chlorowanie
  Dozowanie
  O firmie
  Kontakt
 
O Systemie Meditherm
tel. /fax. 022-8153267
email: meditherm@hadwao.com
STRONA GLOWNA
  ODŻELAZIANIE I ODMANGANIANIE  
  Wysokie stężenie żelaza i manganu w wodzie powoduje wzrost jej barwy i mętności. W urządzeniach sanitarnych pojawiają się rdzawe osady. Usuwanie żelaza i manganu sprowadza się do przeprowadzenia ich rozpuszczalnych związków w formy trudno rozpuszczalne i zatrzymania ich na drodze filtracji na odpowiednim złożu. Wybór złoża zależy od składu fizykochemicznego wody, postaci w jakiej występuje żelazo, zawartości rozpuszczonego tlenu oraz dwutlenku węgla i związków organicznych. Jeżeli żelazo i mangan występują w znacznych ilościach woda powinna być filtrowana dwustopniowo, z zastosowaniem jako pierwszego filtra usuwającego żelazo.
 
     
  Przykładowe odżelaziacze i odmanganiacze domowe  
 

Filtry odżelaziające ERF-Birm
- Przepływy nominalne od 0,3 do 1 m3/h
- Przepływy maksymalne od 0,5 do 1,5 m3/h


Filtry odżelaziające ERF-Bewaclean
- Przepływy nominalne od 0,5 do 1 m3/h
- Przepływy maksymalne od 0,7 do 1,5 m3/h

 
   
  Filtry odżelaziające ERF-Greensand
- Przepływy nominalne od 0,5 do 1 m3/h
- Przepływy maksymalne od 0,7 do 1,5 m3/h

 
     
  Przykładowe odżelaziacze i odmanganiacze przemysłowe  
  Filtry odżelaziające ERF-Birm
- Przepływy nominalne od 1,3 do 9 m3/h
- Przepływy maksymalne od 2,0 do 13,5 m3/h
 
  Filtry odżelaziające ERF-Bewaclean
- Przepływy nominalne od 1,3 do 9 m3/h
- Przepływy maksymalne od 2,0 do 13,5 m3/h
 
  Filtry odżelaziające ERF-Greensand
- Przepływy nominalne od 1,3 do 9 m3/h
- Przepływy maksymalne od 2,0 do 13,5 m3/h
 
     
 
Copyrights: HADWAO http://www.hadwao.com