Zakres usług
  Filtracja mechaniczna
  Odżelazianie i odmanganianie
  Filtracja na węglu aktywnym
  Zmiękczanie
  Demineralizacja
Dezynfekcja UV i chlorowanie
  Dozowanie
  O firmie
  Kontakt
 
O Systemie Meditherm
tel./ fax. 022-8153267
email: meditherm@hadwao.com
  DEZYNFEKCJA UV ORAZ CHLOROWANIE  
 

Dezynfekcja wody promieniami UV pozwala uniknąć wprowadzania do wody środków chemicznych, nie zmienia jej składu fizykochemicznego, smaku oraz zapachu. Woda poddawana dezynfekcji promieniami UV powinna być pozbawiona zawiesin i cząstek koloidalnych, które sorbują pewne ilości promieni UV zmniejszając efekty dezynfekcji. W wyniku stosowania tej metody nie powstają produkty uboczne dezynfekcji, ponieważ intensywność promieniowania jest mniejsza niż niezbędna do przebiegu reakcji fotochemicznych.

Chlorowanie jest najtańszą i najbardziej rozpowszechnioną metodą dezynfekcji. Wodę chloruje się stosując chlor gazowy lub związki chloru. Najbardziej popularnym środkiem jest roztwór podchlorynu sodu. Do dozowania stosuje się stacje dozujące.

 
   
  Przykładowe urządzenia do dezynfekcji UV  
 

 
  Proponujemy urządzenia BEWADES do dezynfekcji UV o wydajności:
Od 0,25 m3/h do 109 m3/h


 
     
 
Copyrights: HADWAO http://www.hadwao.com