Zakres usług
  Filtracja mechaniczna
  Odżelazianie i odmanganianie
  Filtracja na węglu aktywnym
  Zmiękczanie
Demineralizacja
  Dezynfekcja UV i chlorowanie
  Dozowanie
  O firmie
  Kontakt
 
O Systemie Meditherm
tel. 022-8153267 fax. 022-8126930
email: meditherm@hadwao.com
STRONA DOMOWA
  DEMINERALIZACJA  
  Demineralizacja wody polega na usunięciu z niej wszystkich kationów i anionów, pochodzących od rozpuszczonych w niej soli. Demineralizację można zrealizować na drodze:
  • odwróconej osmozy
  • wymiany jonowej
Dobór odpowiednie metody zależy od ogólnej zawartości soli oraz zapotrzebowania w wodę. Całkowite usunięcie z wody wszystkich rozpuszczonych substancji gwarantuje jedynie metoda wymiany jonowej.
 
     
  Przykładowe urządzenia do demineralizacji  
 

MINISTIL
Jednokolumnowe urządzenia do demineralizacji wody na zasadzie wymiany jonowej

  • przepływy maksymalne od 40 do 2400 l/h
  • przyłącze hydrauliczne 3"
  • zasolenie resztkowe wody zdemineralizowanej od 0,2 do 01 ľs

 
  W pełni zautomatyzowanie dwukolumnowe urządzenia działające na zasadzie wymiany jonowej. Jedna z kolumn wypełniona jest kationitem, natomiast druga anionitem. Wielkość urządzenia dobierana jest w zależności od jakościwody surowej oraz jego wydajności.  
     
 
Copyrights: HADWAO http://www.hadwao.com